Образователен Център
През учебната 2019/2020 г. в Образователния център ще се проведат 4 пробни изпита по български език и литература и по математика с формата на изпита за кандидатстване в езикови гимназии. Тези изпити са задължителни за всички курсисти. На тях могат да се явят и всичкисемокласници, които желаят да проверят подготовката си. Записване за изпита на тел. 0898 600 309. Цена за всеки учебен предмет 15 лева.

Входящ пробен изпит

ПО МАТЕМАТИКА на 29. септември 2019 г. от 9 часа 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на 29. септември 2019 г. от 12 часа