Немска Езикова Гимназия Образователен Център

Курсът по математика в Образователния център се провежда в съответствие с одобрената и публикувана на уеб страницата на МОН за провеждане на изпит за завършване на 7. клас. Организирани са групи за успешно представяне на изпита след 5-ти, 6-ти и 7-ми клас. В началото на всеки учебен час се обясняват всички нерешени задачи от предходната домашна работа. След това курсистите получават нови знания и съответна домашна работа върху тях. В подходящо избрано от преподавателя време курсистите правят текущи тестове. В началото на учебните занимания учителят събира домашните работи на всички курсисти, прави проверка и ги връща на следващия урок. Учителят непрекъснато работи върху повишаване вниманието на курсистите и върху техниката за решаване на тест. Акцентира се върху развитието на логическото и абстрактното мислене, което е необходимо за решаване на логически и геометрични задачи. По време на курса се правят 4 пробни изпита със степен на трудност равна на тази на изпита за кандидатстване след 7. клас по математика. Учителят поддържа непрекъснат контакт с родителите с цел контрол над работата на курсистите и успешна подготовка за всеки следващ урок.Курсовете за 6-класници са с цел текуща подготовка и решаване на тестове, за да имат учениците стабилна база от знания с цел отлично представяне на изпитите за завършване на 7. клас. Чрез курсовете, те ще усвояват постепенно учебния материал и ще усъвършенстват и развият познанията си. Започват на 29. септември 2019 г. с входен тест за определяне на нивото и включване в съответната група.