Образователен Център

Учебните занятия в курса по български език и литература за подготовка на всички ученици, завършващи 7. клас се провеждат в съответствие с указанията на МОН и са съобразени с измененията в начина на провеждане на изпита. Обучението е насочено както към създаване на умения за безгрешно решаване на тестови задачи, така и към усвояване на правилата и изискванията за разработка на литературен текст (преразказ). С необходимото внимание и задълбоченост се разглеждат литературните текстове с цел да се създадат навици за литературно мислене и да се добият необходимите знания за отлично представяне на изпита. По време на учебните занятия се провеждат езикови и литературни упражнения, анализира се и се обяснява всяка допусната грешка, работи се върху пропуските в знанията до пълното им отстраняване. На учениците се възлагат домашни работи, които трябва да се представят за проверка на всяко следващо занятие. При необходимост се засилва индивидуалната работа с онези, които се нуждаят от допълнителни занимания и обяснения. Пробният изпит е достъпен и за всички желаещи кандидатгимназисти, които не са курсисти в Образователния Център. Курсовете за 6-класници са с цел текуща подготовка и решаване на тестове, за да имат учениците стабилна база от знания с цел отлично представяне на изпитите след 7. клас. Чрез курсовете, те ще усвояват постепенно учебния материал и ще усъвършенстват и развият познанията си. Започват на 29. септември 2019 г. с входен тест.