Образователен Център

Курсовете са в съответствие с учебните програми, утвърдени от МОН. Целта им е да дадат професионална помощ на шестокласниците, точно и ясно обясняване на материала, допълнителни часове за упражнения. В училище часове за упражнения са недостатачни, което е причината за недобрите им резултати. Запълването на пропуски, практическите задачи с цел стабилна основа и усвояване на материала е основата на заниманията.

Курсовете за 6-класници са с цел текуща подготовка и решаване на тестове, за да имат учениците стабилна база от знания водеща до отлично представяне на контролните и класните работи в 6. клас и на  изпитите за завършване на 7. клас. Чрез курсовете, те ще усвояват постепенно учебния материал и ще усъвършенстват и развият познанията си и ще се представят ОТЛИЧНО на изпита в 7. клас.

Групите са малки до 8  ученика, което позволява индивидуална работа с всеки курсист. Шестокласниците получават стабилна и трайна подготовка, която ще им бъде особено необходима в следващия клас, когато се подготвят за решаващите изпити.